do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ) oraz Uchwały Nr 105/XVI/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz z 2016 r. 5455) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto § 9 pkt. 3, Urząd Gminy w Nowym Mieście informuje, iż przystępuje do kontroli nieruchomości niezamieszkałych – domków letniskowych w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych..

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi(art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z  2016 r. poz. 250).

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności zawarcia umów (jeżeli dotychczas nie są podpisane) i ich przesłanie lub dostarczenie do Urzędu Gminy w Nowym Mieście ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto ( nie dotyczy umów zawartych z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku, ul. Mickiewicza 4).

 

Urząd Gminy Nowe Miasto

sierpień 2016

 


Opracowanie: Alina Jasińska - stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service