do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kto może wywozić ścieki ?

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez  Wójta Gminy Nowe Miasto.

Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych bez wymaganego zezwolenia zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach skutkuje sankcjami karnymi w postaci kary grzywny lub kary aresztu. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalnośćw zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychz naruszeniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może być cofnięte zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.

Nadzór nad prawidłową gospodarką nieczystościami ciekłymi przez mieszkańców gminy oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychsprawuje Wójt Gminy Nowe Miasto.

 

Poniżej wykaz podmiotów posiadających zezwolenie w zakresie wywozu nieczystości  ciekłych od mieszkańców na terenie Gminy Nowe Miasto:

  1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku  ul.  Mickiewicza  4,           09-100 Płońsk, tel. 23 662 32 23,  23 662 42 78;
  2. Usługi  transportowe Handel Węglem i Wywóz Nieczystości Tomasz Blicharski,        ul. Ciechanowska 19, 0 9-120 Nowe Miasto,  tel.  23 661 41 30,  606 424 973,    606 222 045.

 

 

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

czerwiec  2018 r

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service