do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Informacja

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości

 
 
 
 

W Gminie Nowe Miasto wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto od gospodarstwa domowego  w zależności od ilości osób zamieszkujących  daną nieruchomość /Uchwała Nr 41/VI/2015 Rady Gminy w Nowym Mieście z dnia 19 maja  2015 roku/.

Opłata za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

a) w wysokości  20,00 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują 1 lub 2 osoby,

b) w wysokości 25,00 zł od gospodarstwa domowego, w  którym zamieszkują 3  osoby i więcej.

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane od właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy:

a) w wysokości 25,00 zł od gospodarstw domowego, w którym zamieszkują 1 lub 2 osoby.

b) w wysokości 35,00 zł od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują 3  osoby i więcej


Właściciele posesji są zobowiązani do zgłaszania każdej zmiany w liczbie osób zamieszkujących nieruchomość w terminie do 14 dni od jej zaistnienia (przeprowadzki, narodziny, zgon itp.).

 


Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Nowe Miasto, dnia 24 sierpnia 2015 r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service