do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj II Sesja Rady Gminy Nowe Miasto - kadencja 2014-2018

8 grudnia 2014 roku o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście odbyła się druga sesja nowo wybranej Rady Gminy Nowe Miasto.

 
 
 
 

Obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Nowe Miasto Marek Caliński.

Zgodnie z ustawą o samorzadzie gminnym oraz Statutem Gminy Nowe Miasto rada uchwaliła składy osobowe komisji rady gminy oraz dokonała wyboru ich przewodniczacych.

Komisja Rewizyjna:

 1. Wiktorowicz Damian – przewodniczący
 2. Wędrowski Ryszard
 3. Wiącek Józef

Komisja Gospodarki, Planowania, Budżetu i Finansów:

 1. Bafeltowska Hanna - przewodnicząca
 2. Konieczny Edward
 3. Misztal Adam
 4. Olechowicz Danuta
 5. Olszewski Tadeusz
 6. Witaszek Wiesława

Komisja Zdrowia, Oświaty, Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Spraw Socjalnych:

 1. Zygmuntowicz Miron – przewodniczący
 2. Ebert Jarosław
 3. Łączyński Tomasz
 4. Olszewski Eugeniusz
 5. Wacholski Zbigniew

 

Radni podjęli także  następujące uchwały:

 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.
 • w sprawie  dokonania zmian uchwały budżetowej na rok 2014.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Płońskiego.

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Płońskiego w wysokości  pięć tysięcy złotych z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku na zakup lampy do tomografu komputerowego.

 • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na rok 2015.

Obniżono średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 z kwoty 61,37 zł za 1 q do kwoty 38,00 zł za 1 q.

 •  w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 • w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Nowe Miasto.
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Nowe Miasto.

Przedstawiona została także informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Nowe Miasto za rok szkolny 2013/2014.

 

Opr.

Agnieszka Jeglikowska

Inspektor

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service